Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Žepču

Uređenje međa

Općinski sud u Žepču će Vam pomoći urediti međe ako je došlo do uništenja, oštećenja ili pomjeranja međašnjih oznaka. Da bi sud djelovao potrebno je da se nekretnina nalazi na području Općine Žepče.

Da biste pokrenuli postupak uređenja međa potrebno je da:

  1. ponesete osobnu kartu ili putnu ispravu;
  2. napišete Prijedlog za uređenje međe;
  3. izvadite posjednovne listove  skicu za parcele između kojih se uređuje međa (posjedovne listove, skicu parcela kao i brojeve parcela možete dobiti u Općinskom uredu za Katastar);
  4. upite taksenu markicu u iznosu od 15 KM. (taksenu markicu možete kupiti u knjižari ili na trafici pored suda)

Prijedlog za uređenje međe treba sadržavati:

  • prijedlog za uređenje međe,
  • Vaše ime i prezime, adresu prebivališta,
  • ime i prezime vlasnika parcele sa kojim želite urediti među,
  • broj Vaše parcele i parcele sa kojom se uređuje međa,
  • razlog zbog kojeg tražite djelovanje suda,
  • vrijednost sporne međašnje površine.

Ukoliko smatrate da vam je potrebna pomoć pri sastavljanju ovog prijedloga možete se obratiti advokatu.

Spisak svih dostupnih advokata nalazi se u čekaoni suda.

Nakon što ste učinili sve gore navedeno obratite se službeniku pisarnice Općinskog suda u Žepču kojem će te predati Prijedlog za uređenje međa zajdeno sa navedenim prilozima i taksenom markicom i osobnom kartom.

Nakon predaje zahtjeva  sud će zakazati ročište o čemu ćete biti obavješteni pismeno putem pošte.

Sve dodatne informacije možete dobiti direktno od strane službenika pisarnice ili putem telefona.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Uređenje međa