• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Žepču

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Emina Husaković

  13.06.2023.

  Ime i prezime: Emina Husaković

  Datum rođenja: 
  Obrazovanje i kvalifikacije:
  Radno iskustvo: 
  Pravosudni ispit:
  Imenovanje: 

  251 PREGLEDA

  Dragica Dragičević

  10.02.2020.

  Ime i prezime: Dragica Dragičević

  Obrazovanje i kvalifikacije: 1984. godine završila studij Pravnog fakulteta u Sarajevu, Notarski ispit položila 2006. godine.

  Radno iskustvo: Prvo zaposlenje 1985. godine dobila na poslovima i radnim zadacima Upravnog i Radnog Inspektora. 1991. godine, imenovana za suca za prekršaje. 1993. godine imenovana za suca vojnog suda u Trvaniku “Vojni sud Travnik, vjeće u Žepču”. U Osnovni sud u Žepču imenovana za sudiju od 1994. do 1997. godine. Od 1997 do 2004. godine imenovana za sudiju u Općinski sud u Žepču. Od 2004 do danas obnaša dužnost predsjednice u Općinskom sudu u Žepču.

  Pravosudni ispit: Pravosudni ispit položila 1995. godine
    


  1282 PREGLEDA

  Mirela Malićbegović

  10.02.2020.

  Ime i prezime: Mirela Malićbegović

  Datum i mjesto rođenja: 30.06.1978 Zavidovići

  Obrazovanje i kvalifikacije: Osnovnu školu “29 Novembar” završila u Zavidovićima, Završila Opću gimnaziju “Rizah Odžekić” u Zavidovićima. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirala 08.07.2002. godine.gimnaziju “Rizah Odžekić” u Zavidovićima. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirala 08.07.2002. godine.

  Radno iskustvo:Od 25.07.2002. do 25.07.2004. godine obavljala pripravnički-volonterski staž u Općinskom sudu u Zavidovićima. Od 04.04.2005. g. do 30.11.2006. godine bila zaposlena u “JasminM” d.o.o. Žepče kao dipl. pravnik.Od 2006 do 2008 u Općinskom sudu u Zavidovićima zasnovala radni odnos kao stručna saradnica na osnovu odluke o imenovanju VSTV BiH od 27.11.2006. g. Odlukom o imenovanju VSTV od 20.03.2008. godine preuzela dužnost sudije sa danom 15.04.2008. g. gdje i danas radi. Referat koji trenutno obavlja je parnični referat.    1244 PREGLEDA

  Senad Sinanović

  10.02.2020.

  Ime i prezime: Senad Sinanović
  Mjesto i godina rođenja: Rođen 1964. godine u Sinanovićima-Zavidovoći
  Obrazovanje i kvalifikacije: Srednju upravnu školu završio u Zavidovićima 1983. godine a Pravni fakultet u Sarajevu u februaru 1989. godine.
  Pravosudni ispit: 23.09.1998. godine 
  Radno iskustvo: Volontirao u Osnovnom sudu u Zavidovićima. U periodu od januara 1992 – 26.08.1996. godine radio u IP Krivaja i Općinskoj upravi za katastar i imovinsko pravne poslove Općine Zavidovići. Od 27.08.1996 do 30.06.1999. godine bio predsjednik (i sudija) Općinskog suda za prekršaje u Zavidovićima. Od 01.07.1999. godine do 21.09.2004. godine bio sudija Općinskog suda u Zavidovićima. Od 01.12.2004. godine do 19.05.2008. godine bio inspektor u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Ze-do kantona. Od 20.05.2008. godine do 30.06.2010. godine bio sekretar Općinskog suda u Zavidovićima. Od 01.07.2010. godine sudija Općinskog suda u Žepču.  
  1230 PREGLEDA

  Zlatan Bosnić

  10.02.2020.

  Ime i prezime: Zlatan Bosnić
  Datum rođenja: 27.06.1969
  Obrazovanje i kvalifikacije:Osnovnu i srednju školu završio u Maglaju, Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998. godine  
  Radno iskustvo: Pripravnički staž obavio u Općinskom sudu u Maglaju u razdoblju od1998- 2000, a nakon toga bio zaposlen u općini Maglaj, u Službu za imovinsko- pravne poslove. U periodu 2003. -2013. g.  u Javnom  Registru, Vlade Brčko distrikta BiH, obavlja poziciju predsjednika Vijeća za izlaganje  podataka o  nekretninama i utvrđivanju prava na zemljištu, na koju poziciju ga je imenovala Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH  
  Pravosudni ispit:Pravosudni ispit položio u Januaru 2003.g. 
  Imenovanje: Odlukom o imenovanju VSTV-a od 12.12.2012. godine preuzeo dužnost sudije sa danom  01.02.2013. g. gdje i danas radi.  

  978 PREGLEDA
  • 1 - 5 / 5
  • 1