• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Žepču

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Zemljišno-knjižna kancelarija

  Zemljišno - knjižna kancelarija

  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je Zemljišnoknjižnom uredu predati zahtjev (prijedlog) za upis i potrebne isprave.

  Važno je napomenuti značaj predaje uredno popunjenog prijedloga za upis sa svim potrebnim ispravama, kako se isti zahtjev (prijedlog) ne bi odbacio ili odbio kao neosnovan.

  Na temelju uredno popunjenog i potpunog zahtjeva (prijedlog) za upis pokreće se postupak, ali o tome ne ovisi odluka zemljišnoknjižnog suda hoće li rješenjem dopustiti  upis vlasništva u zemljišne knjige. Odluka suda temelji se na stanju utvrđenom u zemljišnoj knjizi u  času podnošenja Zahtjeva (Prijedloga) za upis i ispravama koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u  zemljišnu  knjigu.

  Prije predaje zahtjeva za upis potrebno je utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu.

  320 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1