• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Žepču

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  07.05.2009.

  Šta je Medijacija 

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

  Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

  U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

  Medijacija je povoljna za stranke

  Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
  Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
  Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
  Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
  Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
  Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.
  Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.
  Osnovni principi u postupku medijacije

  Dobrovoljnost

  Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

  Povjerljivost

  Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

  Jednakost stranaka

  Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

  Neutralnost medijatora

  Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

  262 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1