Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Žepču

Kako pokrenuti postupak za razvod braka

Postupak razvoda braka pred ovim sudom mogu pokrenuti  osobe koje imaju ili su imale posljednje prebivalište na području Općine Žepče.
Iako ste u ovom postupku slobodni zastupati sami, preporučujemo vam da uzmete odvjetnika ili tražite besplatnu pravnu pomoć zbog složenosti postupka i sugurnosti da će te imati adekvatnu pravnu zaštitu. Spisak svih dostupnih odvjetnika kao i popis organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć  nalazi se u čekaoni suda  i na internet stranici suda.
 
Postupak za razvod braka pokreće se podnošenjem prijedloga, zahtjeva ili tužbe za razvod braka.  Ukoliko oba partnera žele razvod braka a:
1.Imate maloljetnu djecu:
  Potrebno je da sačinite zajednički prijedlog za razvod braka
2.Nemate maloljetnu djecu:
  Potrebno je da sačinite zahtjev za sporazumni razvod braka
3.Ako samo jedna strana traži razvod braka bez obzira da li imate djece ili ne
  Potrebno je da sačinite tužbu za razvod braka

 Prije pokretanja postupka razvoda braka, supružnici koji imaju zajedničku ili usvojenu malodobnu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo, proći će kroz postupak Mirenja supružnika pred Centrom za socijalni rad u općini u kojoj imaju prebivalište.
Supružnici koji nemaju zajedničku ili usvojenu malodobnu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo neće prolaziti kroz postupak mirenja pred nadležnim centrom za socijalni rad u Općini,  i postupak se pokreće podnošenjem Zahtjeva za sporazumni razvod braka ili Tužbe za razvod braka.
 U Prijedlogu, Zahtjevu i Tužbi, kao i u toku čitavog postupka obje strane mogu postaviti Zahtjeve za rješavanje pitanja: starateljstva nad djecom, izdržavanja drugog bračnog druga, visine novčanih iznosa za navedeno izdržavanja.

PRIJE DOLASKA NA SUD

Sastavite Zahtjev ili Prijedlog ili Tužbu, kopirajte u tri primjerka te priložite sljedeće dokumente:
1.vjenčani list,
2.rodne listove za maloljetnu djecu (ako imate maloljetne djece),
3.ukoliko ste postavili zahtjev za rješavanje pitanja izdržavanja bračnog druga priložite dokaze za utemeljenost Vašeg zahtjeva.
 
 Prijedlog ili Zahtjev ili Tužbu sa svim prilozima predajte službeniku u Pisarnici.
Nakon prijema potpunih i pravilno sastavljenih Prijedloga ili Zahtjeva, Sud će zakazati pripremno ročište o čemu će vas obavijestiti putem pošte.
Nakon prijema potpune i pravilne Tužbe, sud će istu u roku od 30 dana poslati drugoj strani na odgovor. Nadalje, u roku od 30 dana nakon prijema odgovora, rok za dostavu odgovora je 30 dana, sud zakazuje pripremno ročište. Na pripremnom ročištu strankama se predstavlja mogućnost mirenja,ako mirenje ne uspije predlažu se dokazi. Nakon neuspijelog mirenja I predlaganja dokaza u roku od 30 dana zakazuje se glavna rasprava na kojoj se: saslušavaju oba supružnika, izvode ranije predloženi dokazi i donosi presuda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kako pokrenuti postupak za razvod braka