Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Žepču

Nadležnost Općinskog suda u Žepču

24.11.2008.

U skladu sa Zakonom o sudovima Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br. 38/05) Općinski sud u Žepču nadležan je:


1) U kaznenim predmetima:

a) da u prvom stupnju sudi:
 - za kaznena djela za koja je Zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna  ili kazna zatvora  do 10 godina, ako posebnim zakonom nije odredena nadležnost drugoga suda;
 - za kaznena djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskoga suda;
 - za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Općinski sud;
 - u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika;
b) da postupa tijekom istrage i nakon podizanja optužnice, sukladno Zakonu;
c) da odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima, kada je to Zakonom predviđeno;
d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica  osude,na temelju sudske odluke i
e) da postupa po molbama za pomilovanje, sukladno Zakonu.


2) U građanskim predmetima da u prvom stupnju sudi:

 a) u svim građanskim sporovima i
 b) u izvanparničnom postupku.


3) U gospodarskim predmetima, općinski sudovi koji imaju gospodarska odjeljenja, u prvom stupnju sude:

a) u sporovima koji se odnose na prava i obveze po osnovi pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvanih prava na nekretninama te na prava i obveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koja, u svojstvu samostalnoga poduzetnika ili u drugome svojstvu, obavlja gospodarsku ili drugu registriranu djelatnost u obliku osnovnog ili dopunskog zanimanja;
 b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu morem i unutarnjim vodama te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
 c) u sporovima koji se odnose na zrakoplove te u sporovima na koje se primjenjuje zrakoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
 d) sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijskog vlasništva;
 e) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
 f)  gospodarske prijestupe i
 g) u postupku stečaja i likvidacije, sukladno Zakonu, kao i u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.


4) U drugim predmetima:

 a) da provodi ovršni postupak, ako Zakonom nije drukčije propisano;                       
 b) da određuje mjere osiguranja, ako Zakonom nije drukčije propisano;                    
 c) da rješava u posebnim postupcima, ako Zakonom nije drukčije propisano;
 d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, sukladno Zakonu;
 e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
 f) da obavlja poslove međunarodne pravne pomoći, ako Zakonom nije propisano da koje od tih poslova obavlja kantonalni sud;
 g) da obavlja poslove upisa u registre pravnih osoba i
 h) da obavlja druge poslove propisane Zakonom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh