Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Žepču

mail print fav manja slovaveca slova

Zemljišno - knjižna kancelarija

Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je Zemljišnoknjižnom uredu predati zahtjev (prijedlog) za upis i potrebne isprave.

Važno je napomenuti značaj predaje uredno popunjenog prijedloga za upis sa svim potrebnim ispravama, kako se isti zahtjev (prijedlog) ne bi odbacio ili odbio kao neosnovan.

Na temelju uredno popunjenog i potpunog zahtjeva (prijedlog) za upis pokreće se postupak, ali o tome ne ovisi odluka zemljišnoknjižnog suda hoće li rješenjem dopustiti  upis vlasništva u zemljišne knjige. Odluka suda temelji se na stanju utvrđenom u zemljišnoj knjizi u  času podnošenja Zahtjeva (Prijedloga) za upis i ispravama koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u  zemljišnu  knjigu.

Prije predaje zahtjeva za upis potrebno je utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh